خدمات هنر عمران

خدمات مشاوره

خدمات هنر عمران در زمینه مشاوره از مرحله دریافت جواز تا اتمام پروژه در زمینه امور ساختمانی عبارتند از :

 • نوع جواز و نحوه اخذ آن
 • میزان ساخت و تراکم
 • مبحث آتش نشانی
 • میراث فرهنگی
 • معرفی طراحان و آرشیتکت های مناسب پروژه
 • تهیه طرح های توجیهی ساختمان
 • امور اجرایی
 • انتخاب سیستم اجرایی و تکنولوژی مناسب پروژه
 • زمان بندی و بودجه بندی مناسب پروژه
 • انتخاب اجناس ( متریال ) و بررسی جزئیات تا اتمام کار پروژه

 خدمات طراحی

در صورتی که کارفرمای محترم از شرکت فنی مهندسی هنر عمران طراحی مجموعه خود را بخواهد خدماتی که این شرکت ارائه میدهد به شرح زیر میباشد:

 • طراحی در فاز های مختلف: پلان ها نقشه های شهرداری،پلان ها و نقشه های تکمیلی و اصلی،جزئیات طراحی
 • نظارت کامل بر تمامی مراحل اجرایی طرح
 • بررسی و طراحی آخرین روشها و کسب ها و پیاده سازی آن در پروژه
 • تابلوی طراحی سه بعدی و بنر تبلیغاتی و توصیفی جهت پروژه
 • طراحی داخلی و دکوراسیون

خدمات اجرائی هنر عمران

 • اخذ انواع جواز از مرکز مربوطه
 • بررسی  سیستم و موقعیت زمین و نقشه برداری کامل
 • اجرای تکنیکال  تمامی مراحل از تخریب و خاکبرداری تا تحویل کامل پروژه
 • استفاده از سیستم های نوین در قسمت اجاریی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرما
 • استفاده از پیمانکاران مطرح و با سابقه در بخش های مختلف اجرایی
 • هماهنگ بودن اجرا با توجه به سرعت و بودجه مورد نظر کارفرما
 • اجرای کامل حرفه ای به گونه ای که کمترین دور ریز مصالح (پرت) را داشته باشد

با توجه به ضرورت حفظ کیفیت پروژه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرما این شرکت با مدیریت اثر بخش خود توان جلوگیری از دور ریز مصالح (پرت) را تا بیشترین حد ممکن دارد که بتواند تا ۲۰ الی ۲۵ درصد کل هزینه ساخت را به جهت نفع کارفرما کنترل نماید.

مقالات