طراحی بام سبز

دسته بندی :
نویسنده : هنر عمران تاریخ انتشار : 1399-12-17 تعداد بازدید : 838
بام سبز ساختمان

بام سبز ساختمان به بام هایی که در تمام یا قسمتی از آن درخت و گیاه کاشته میشود و با کف سازی پوشیده شده است بام سبز میگویند. بر اساس شرایط اقلیمی گیاهانی را برای بام سبز انتخاب میکنند که با آن محیط سازگار باشد و بتوان آن ها را در تمام فصل های سال […]