نور پردازی

انسان ها در هر حال (کار-ارامش –وانجام فعالیت های روزمره )به نور نیازمند هستند و می تواند عامل پویایی یک فضای داخلی باشد .در واقه بدون حضور نور ، رنگ و بافت و مصالح دیده نمی شوند .طرح نورپردازی باید برای انجام هر فعالیت تعریف شود چراکه هر کدام نور مناسب خود را می خواهند .

بنابراین نور بسیار مهم است زیرا می تواند هم کارهای روزانه را مختل کند و هم از لحاظ روانی کاربر را تحت تاثیر قرار دهد . کاربرد نورپردازی صرفا ایجاد نورمناسب و کافی برای فعالیت ها نیست  بلکه هدف اصلی آن خلق محیطی زیبا و کارامد، متناسب با ویژگی های خاص آن فضا است .

پس طراحی روشنایی بسیار اهمیت دارد زیرا ممکن است احجام و فرم های زیبا با نور پردازی غلط و با قرار گرفتن در جای نامناسب زییایی خود را از دست بدهند .

نورها دارای دو دسته ی طبیعی و مصنوعی هستند . در طول روز نور طبیعی باید به عنوان نور اصلی با نورهای مصنوعی ترکیب شوند . یکی از ویژگی های نور های مصنوعی این است که قابل انعطاف هستند و می توانیم در موارد خاص آن ها را کنترل کنیم .

حال با توجه به تاثیزات بسیار زیاد نور در زندگی انسان و فعالیت های روزمره ی آنها لازم است بسیار توجه شود .و با کمک علم روشنایی متخصصین سیستم روشنایی هر فضا طراحی شود تا سیستم سلامت دیداری افراد به خطر نیافتد زیرا که نورپردازی نامناسب منجر به عوارض روحی و روانی و ایجاد کسلی و خستگی در افراد می شود پس بهتر است مانند موارد دیگر به طراحی سیستم روشنایی خانه و محل کار توجه کنیم و به متخصصین آن مراجعه کنیم .

نورپردازی صحیح

یکی از مسائلی که باید در نورپردازی مورد بررسی  و توجه قرار گیرد تعادل نور در محیط میباشد.برخی از افراد متعقد هستند که تمام فضا باید روشن باشد در صورتی که بهتر است تمرکز نور به گونه ای باشد که در محل هایی که رفت و آمد یا به نوعی کار بیشتری در آن ناحیه صورت میگرد بیشتر باشد و در ناحیه های اطراف نور به طوری بازتاب داشته باشد که علاوه بر روشنایی کافی باعث اذیت افراد در خارج از ناحیه مورد تمرکز نشود.

چینش و طراحی نور پردازی صحیح باعث میبشود با حداقل منابع نور به روشنایی مورد نیاز دست پیدا کنیم مهم ترین نکته برای نور پردازی در طراحی داخلی توجه به این است که برای چه محیطی باید طراحی را انجام دهیم به طور مثال میزان نوری که برای اتاق خواب نیاز است با میزان نور اتاق خواب تفاوت زیادی دارد.