8-متریال-پرکاربرد-در-معماری

8 متریال پرکاربرد معماری که یک معمار باید با آنها آشنا باشد

متریال پرکاربرد معماری ،که هر فرد معمار باید با آنها به خوبی آشنا باشد. متریال مورد استفاده در صنعت معماری انواع گسترده ای دارد اما 8 تا از آنها بیشتر از هر جنس و ماده ی دیگری در معماری بکار گرفته میشوند. استفاده از متریال وابسته به عملکرد ،فرم ،ایده و ذهنیت معمار  برای بکارگیری …

8 متریال پرکاربرد معماری که یک معمار باید با آنها آشنا باشد ادامه »