دانلود کتاب و جزوات آموزشی معماری و عمران

مجموعه ای از مقالات،جزوات و کتاب‌های آموزشی و درسی متناسب با رشته‌های تحصیلی عمران، معماری و طراحی دکوراسیون داخلی که توسط گروه هنرعمران گردآوری شده‌اند.

محتوا به صورت متنی و یا به صورت pdf در اختیار کاربران گذاشته می‌شود.

 

فصل هفتم معماری های - تک و اکو - تک

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب دکتر وحید قبادیان

فصل چهارم معماری مدرن و متاخر

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب دکتر وحید قبادیان

فصل دوم معماری مدرن اولیه

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب دکتر وحید قبادیان

فصل پنجم پست مدرنیته

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب دکتر وحید قبادیان

فصل سوم معماری مدرن و متعالی

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب دکتر وحید قبادیان
مقالات